NAP.NU


170 frivilliga vill oljesanera – oklart när de kan börja: ”Ha tålamod”

Gensvaret har varit fantastiskt, säger Sölvesborgs kris-och beredskapssamordnare Anders Borgman.Drygt 170 personer har anmält sig frivilliga via kommunens e-tjänst för att hjälpa till med saneringen efter oljan från grundstötta passagerarfärjan Marco Polo.Men när de frivilliga kan vara igång och sanera är oklart, berättar han.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1