NAP.NU


40 dagar efter Marco Polo: Nu lämnar Kustbevakningen

Efter 40 dagars jobb med oljekatastrofen i Pukaviksbukten lämnar nu Kustbevakningen Hörvik. All utrustning är packad och saneringsutrustningen som skickades från hela södra Sverige till Blekinge ska nu saneras eller ersättas, berättar Mikael Nelsson på Kustbevakningen. Å Kustbevakningens vägnar riktar han sig också lite extra till Hörviksborna.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1