NAP.NU


5 av 14 skärgårdsbåtar inte rullstolsanpassade

Fem av skärgårdstrafikens fjorton båtar saknar tillgänglighetsanpassning, och bryggan Ronnebyhamn är inte heller tillgänglighetsanpassad.Mona Glans är trafikdirektör för Blekingetrafiken:”Vi börjar nya upphandlingar i höst för skärgårdstrafiken och där kommer vi ställa tydligare krav på tillgänglighetsanpassningen än vi gjort idag.”

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1