NAP.NU


60-tal anmälningar till Länsförsäkringar efter Hans framfart

Bostäder i Lyckeby och Rödeby drabbades värst av översvämningar när stormen Hans drog förbi. Länsförsäkringar har fått ett 60-tal anmälningar, säger skadechef Mats Svensson.De som drabbats värst är främst hushåll med källare där vatten kommit upp genom golvbrunnen, förklarar Mats.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1