NAP.NU


63 veckors väntetid för hörapparat i Blekinge

Väntetiden för att få en ny hörapparat i Blekinge är nu uppe i 63 veckor. Den långa väntetiden beror dels på brist på audionomer, men nu har även brist på komponenter blivit ett problem, skriver BLT. Ulrica Karlsson som är avdelningschef på Hörselvården på Blekingesjukhuset säger till tidningen att man nu tvingas rekommendera många att söka sig till Region Skåne, som har ett bra samarbete med privata hörselkliniker.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1