NAP.NU


A-traktorungdomars önskemål efterfrågas

A-traktor-ungdomar i Olofström vill ha hjälp av kommunen för att få en plats där de kan samlas. Det säger Elmer Johnsson och Kevin Sandberg som startat Facebookgruppen Epa/A-traktorer i Olofström, till Blekinge Läns Tidning. Fritidsgården Växtverket kommer nu att ställa frågor till ungdomarna i Olofström i en enkät för att ta reda på hur de anser att A-traktorhobbyn kan utvecklas.Resultatet kommer sen att presenteras för politikerna före jul.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1