NAP.NU

Albin färglägger Karlshamn: ”Många städer är gråa”
Fem ungdomar får färglägga och smycka Karlshamn som sommarjobb. ”Sommartoppen” är ett projekt där skolungdomar får i uppdrag att göra tråkiga föremål som stenar, betonggrisar och väggar lite mer estetiskt tilltalande. 16-årige Albin Nielsen från Asarum berättar vad de har gjort.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1