NAP.NU


Alla Blekinges vattenverk utom ett klarar nya PFAS-gränsen

Nya gränser för hur mycket PFAS som får finnas i dricksvattnet införs 2026. Alla Blekinges vattenverk klarar redan nu de betydligt strängare gränserna, förutom ett litet verk i Saleboda.Vattenverket klarar dagens gräns om 90 nanogram per liter dricksvatten men nu måste en lösning hittas för att klara den nya gränsen om 4 nanogram per liter vatten.Hör om Kemikalieinspektionens lagförslag till EU som begränsar användningen av de svårfångade PFAS-ämnena.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1