Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Alla länets kommuner saknar plan för att förebygga självmord

Ingen av länets kommuner har en utarbetad handlingsplan för att förebygga självmord och självmordsförsök. Det visar en undersökning som Suicide zero gjort.”Jag som medborgare har rätt att få veta hur man jobbar i min kommun och det går oftast inte att få fram”, säger Jeanette Hilemann som är regionansvarig på organisationen.I undersökningen har kommunerna också svarat på frågor om hur de arbetar med ofrivillig ensamhet och om det suicidpreventiva arbetet nämns i budgeten.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1