Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Allvarlig fågelsjukdom konstaterad i Ronneby – 5 000 värphöns ska avlivas

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 5 000 värphöns i Ronnebytrakten, enligt ett pressmeddelande från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.Det råder nu tillträdesförbud på den smittade gården och också särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare. Sjukdomen cirkulerar bland vilda duvor framförallt i södra och mellersta Sverige, men förekommer även brett hos vilda fåglar. Den är inte farlig för människor.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1