NAP.NU


Anders en av hundratals frivilliga: En viktig insats

Vädret satte stopp för oljesaneringsarbetet i Hörvik igår, efter att passagerarfärjan Marco Polo gick på grund i söndags.I stället passade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, på att snabbutbilda ett femtiotal frivilliga från olika företag i regionen.Anders Eriksson från Hässleholm är en av dem som vill göra en insats och hjälpa till i Hörvik.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1