Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Anställda säger upp sig efter kränkningar och stress – vänder sig till Arbetsmiljöverket

Omkring hälften av de anställda på Miljöförbundet Blekinge Väst, elva personer, har sagt upp sig det senaste året och nu vänder sig Skyddsombuden till Arbetsmiljöverket.De beskriver den psykosociala arbetsmiljön som orsak till uppsägningarna och ger som exempel stress, kränkande särbehandling av chefer och ständiga omprioriteringar.Förbundschef Johanna Randsalu säger till Blekinge Läns Tidning att hon välkomnar en oberoende granskning.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1