NAP.NU


Att sova för lite utgör större risk att dö i förtid – om du är kvinna

Att sova för lite är förenat med en större risk att dö i förtid om du är en kvinna än om du är man. Det visar en stor studie från Karolinska institutet som använt ett underlag där över 34 000 människor följts i upp till 20 års tid.Och ur materialet framträdde en skillnad som var tydlig. Hör mer om forskningen och sömnforskaren Tina Sundelins reaktion på studien.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1