NAP.NU


Bakterierna kvar i badvattnet i Hallarum

Badvattnet i Hallarum i Jämjö har fortfarande bakterien enterokocker i sig och kommunen avråder därför från att bada i viken. Det här är andra provet som visar på för höga halter av bakterien som kan orsaka urinvägsinfektion och sårinfektioner. På måndag tas nya prover på badvattnet för att se om halterna sjunkit .

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1