NAP.NU


Bankernas pengar går till träning av oljeskadade fåglar

Gåvor på 275 000 gör att Katastrofhjälp fåglar och vilt kan ta hand om oljeskadade fåglar på ett mer effektivt sätt.”Jag har svårt att beskriva min tacksamhet i ord”, säger Bengt-Arne Nilsson från den ideella organisationen efter att två lokala banker och ett försäkringsbolag stöttat verksamheten.Bland annat hoppas han kunna bygga en träningsanläggning där skadade fåglar kan träna upp sina muskler.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1