NAP.NU


Bara tio fåglar har kunnat räddas efter oljekatastrofen

Bara ett tiotal oljeskadade fåglar har kunnat räddas hittills efter oljekatastrofen i Pukaviksbukten.Totalt räknar fågelrehabiliterarna med att tusentals fåglar kan ha skadats efter TT-Line färjan Marco Polos grundstötning.Bengt-Arne Nilsson på organisationen Katastrofhjälp Fåglar och Vilt berättar om hur arbetet för att rädda fåglar ska gå till fortsättningsvis.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1