NAP.NU


Barn och personal har inte utsatts för asbest

Barn och personal på Nättrabyskolan har inte blivit utsatta för asbest, det skriver Karlskrona kommun.Det var tidigare i veckan som fritidsverksamheten flyttades till en tillfällig lokal efter att en saneringsfirma som utför renoveringsarbete befarade att asbest frigjorts och spridits till intilliggande lokaler. Provsvar visar att asbesten inte spridits till andra lokaler eller ventilationssystem, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1