NAP.NU


Bättre läge på sjukhuset – regionen tillbaka till normalläge

Sjukvården i Blekinge har inte längre akut brist på vårdplatser och går nu tillbaka till normalläge igen.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1