NAP.NU


Beredskapen höjs – mindre akut verksamhet prioriteras ner

Hälso och sjukvården höjer beredskapen på grund av vårdplatsbrist.Många söker vård just nu samtidigt som det är hög sjukfrånvaro bland personalen och man går därför upp i så kallat stabsläge. Vi vidtar nu åtgärder för att säkerställa att vi kan utföra den allra mest akuta vården, säger Hanna Svensson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1