NAP.NU


Betygsökning i Ronnebys skolor: Uppsving i årskurs sex och nio

I Ronneby ser man nu ett positivt trendbrott när det gäller betygen i grundskolan. Det gäller framför allt årskurs sex, där drygt 67 procent nu går ut med fullständiga betyg i alla ämnen enligt kommunens preliminära siffror och det är en ökning med 10 procentenheter. Även i årskurs nio ser man en positiv trend. Där gick nästan 60 procent av eleverna ut grundskolan med betyg i alla ämnen, en ökning med fyra procentenheter.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1