NAP.NU


Bilister möttes av översvämning – pumpar jobbar för högtryck

Uppemot en halv meter djupt vatten översvämmade vägen vid Sturkörondellen. Trafikverket har satt in pumpar som kommer att jobba hela helgen och en bilist blev fast i vattenmassorna och fick hjälpas därifrån.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1