NAP.NU


Blekinge är bäst i landet på att vaccinera sig

Blekinge är bäst i landet på att följa vaccinationsprogrammet.Charlotte Ros som är vaccinationssamordnare, bekräftar att det är högt tryck på vårdcentralerna just nu.Viola Månsson är färdigvaccinerad och hon ser det som en självklarhet att vaccinera sig mot covid-19.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1