NAP.NU


Blekinge saknar saneringspersonal – bad MSB om hjälp redan i maj

Blekinges myndigheter behöver fler utbildade oljesanerare och mer utrustning för oljeskydd. Detta har återigen aktualiserats efter fartygshaveriet utanför Hörvik och ett stort oljeläckage i havet.Men trots att Länsstyrelsen så sent som i maj bad Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om stöd tycker man sig ännu inte ha fått den utbildningshjälp som man efterfrågat.Men MSB bollar tillbaka ansvarsfrågan till Länsstyrelsen: ”Ansvarsprincipen gäller” säger Henrik Larsson, enhetschef på MSB.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1