NAP.NU


Blekinge ska bli bättre på att stoppa barn från kriminalitet

Det förebyggande arbetet för barn som är på väg in i kriminalitet ska stärkas i Blekinge.Därför bjöd landshövding Ulrica Messing in politiker och representanter till en dag med fokus på hur länet ska bygga upp sitt skyddsnät.Enligt barnombudsmannen Elisabeth Dahlin är det viktigt att upptäcka utsatta barn tidigt.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1