NAP.NU


Blekingeborna har bra flyt – topp i landet på sjövett

Blekingebor är bland de bästa i Sverige på att använda flytväst ute till havs.Sifo har gjort en undersökning som visar att nästan sju av tio som är ute i båt i länet använder flytväst, vilket gör att Blekinge placerar sig på en tredjeplats i landet.Hugo Aronzon som är stationsansvarig för Sjöräddningssällskapet Karlskrona och Hasslö berättar vad man ska tänka på.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1