Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Blekingesjukhuset steriliserade kvinna under kejsarsnitt – utan att hon begärt det

Blekingesjukhuset steriliserade en kvinna när hon födde ett barn genom kejsarsnitt – något hon inte bett om själv. Nu kritiserar Inspektionen för vård och omsorg sjukhuset för steriliseringen.Två år tidigare hade kvinnan ställt frågor om sterilisering då hon fått komplikationer av tidigare kejsarsnitt, och fick svaret att det gick att göra med hjälp av titthålskirurgi.När barnet skulle födas så ombads hon skriva på en begäran om sterilisering strax innan hon skulle till operationssalen. Enligt lagen får en sterilisering bara ske på begäran av kvinnan och därför kritiserar IVO Blekingesjukhuset.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1