NAP.NU


Bönder vill ha en torkstödsgaranti

Det krävs akuta åtgärder och snabba förberedelser för att möta årets torka, det kräver Centerpartiet i Blekinge.Lantbrukare i länet vittnar om att man aldrig upplevt en lika besvärlig situation när det gäller grovfoder, skörden har hittills i år blivit 50 procent lägre jämfört med ett normalår.”2018 var var Sverige oförberett på torkan men det kan vi inte säga i år”, skriver de, och kräver att det införs en torkstödsgaranti, ett ekonomiskt stöd om torkan blir långvarig.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1