Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Bosse Gustafsson och Anders Högström jämför våldsvågen med 90-talets

För första gången föreläser författaren Bosse Gustafsson och mångsysslaren Anders Högström, båda från Karlskrona, tillsammans.I föreläsningen drar de paralleller mellan den pågående våldsvågen i Stockholm och extremhögerns framfart under 90-talet.”Det var oerhört våldsamt, jag tror inte det är många som tänker på det i dag”, säger Bosse Gustafsson.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1