NAP.NU


Brand i Ronneby kan leda till forntidsfynd

Branden i centrala Ronneby i början av juni, då ett äldre hus brann ner, väcker nu förhoppningar om att hitta spår från det riktigt gamla Ronneby. Christoffer Sandahl som är chef för Blekinge Museum säger till BLT att det långt ner i marken säkert finns kulturlager från det medeltida Ronneby. Nu väntar både museet och länsstyrelsen på besked från fastighetsägaren och kommunen om vad som ska göras på platsen. Om det ska grävas i marken för ett nybygge måste en arkeologisk undersökning göras.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1