NAP.NU


Bremön är inte längre radioaktiv

De radioaktiva föremålen på museifartyget Bremön i Karlskrona är nu borta. Under gårdagen har experter plockat bort en klocka från fartygschefens hytt, ett ekolod och två kopplingsdosor. Enligt Marinmuseum räknar man därför med att besöksförbudet som gällt sedan februari, snart ska vara hävt.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1