NAP.NU


Brist på gode män – tjänstemän kan användas

I Ronneby och Karlshamn kan det bli aktuellt att tillsätta tjänstemän som gode män – istället för att förlita sig helt på utomstående personer.Tanken är att tjänstemännen ska fungera som komplement under en ny enhet.Nu utreds frågan enligt beslut från politiken.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1