NAP.NU


BTH i samarbete för fler experter på cybersäkerhet

Nu ska Sverige få fler experter på cybersäkerhet.Karlstads och Örebro universitet, Blekinge Tekniska Högskola, Försvarshögskolan samt två datasäkerhetsföretag startar i höst ett utbildningssamarbete, där it-kunniga erbjuds en doktorandutbildning parallellt med sina vanliga jobb.”Jag tycker det är positivt att Sverige nu har en företagsforskarskola inom cyber”, säger Emil Larsson som är programmets första doktorand.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1