NAP.NU


BTH-studenten Kalles besked: Detta kan hända på Horsaryds mark

Horsaryds mark, strax väster om centrala Karlshamn, är en bra plats för att bygga nya verksamheter. Det har BTH-studenten Kalle Florén kommit fram till, i ett samarbete mellan Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola.I sommar har han haft i uppgift att jobba som planeringsarkitekt åt kommunen. Hör mer om arbetet i klippet ovan.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1