Bättregolf.se

Åsögatan 176 STOCKHOLM


Dansbanan i Wämöparken ska moderniseras

Dansbanan i Wämöparken i Karlskrona ska byggas om och i stället bli en modern evenemangsscen med tillhörande artistloge.Detta ska göra den gamla folkparken till en mer attraktiv mötesplats menar politikerna i kulturnämnden som tog beslut om bygget under måndagen.Arbetet beräknas kosta närmare tre miljoner kronor och stå färdigt om ett eller två år

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1