NAP.NU


Därför har Blekinge flest Lex Maria-anmälningar i landet

Blekinge län hade absolut flest Lex Maria-anmälningar i landet under 2022.Antalet anmälningar som är räknat på 100 000 invånare baseras på om en patient drabbats av, eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller allvarlig sjukdom. Anmälningarna visar på bland annat fördröjd behandling, fallskada och medicinförväxling.”Oroar mig inte alls”, säger Katharina Johansson.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1