NAP.NU


Det gamla politiska styret i Karlshamn försvarar kommunens låneskuld

Karlshamns nya politiska ledning skyller kommunens stigande räntekostnader på det tidigare styret i kommunen.Socialdemokraten Per-Ola Mattsson, som tidigare styrde i kommunen, slår ifrån sig med att man lånat till viktiga investeringar för kommunen.Bakgrunden är att kommunen nu ska lägga om sina lån på 3,4 miljarder och räntekostnaderna kan stiga med 40 miljoner kronor till 2025.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1