NAP.NU


Det kan bli dyrare att ta körkort

Transportstyrelsen föreslår en prishöjning på 40 kronor för utfärdande av körkort och förarbevis. Avgiften för att få körkort eller förarbevis för vägtrafik skulle därmed bli 320 kronor. Höjningen motiveras av ökade kostnader för porto och it.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1