NAP.NU


Djur och natur som drabbats av oljan ska kartläggas

Skadorna som oljan från fartyget Marco Polo orsakat och konsekvenserna ur ett längre perspektiv ska kartläggas.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1