NAP.NU


Dödsfallen på Polenfärjan utreds både i Sverige och Polen

Den svenska Åklagarmyndigheten fortsätter den förundersökning som myndigheten har inlett efter dödsfallen på Polenfärjan Stena Spirit där en mamma och ett barn föll överbord, trots att en brottsutredning om mord även har startats i Polen, rapporterar SVT Blekinge.Normalt sett avslutas ett ärende hos Åklagarmyndigheten om det flyttas över till ett annat land, enligt Karin Rosander som är kommunikationsdirektör på svenska Åklagarmyndigheten. Men Karin Rosander säger till SVT att den svenska förundersökningen formellt inte har lämnats över till Polen, utan fortsätter.Åklagarmyndigheten i Sverige väntar närmast på svar från obduktionerna av mamman och pojken, vilka har utförts i Sverige.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1