NAP.NU


E22:an avstängd efter trafikolycka

Det har inträffat en trafikolycka vid trafikplats Karlshamn Östra och E22:an är för närvarande stängt i östergående riktning.Det handlar om en singelolycka och skadeläget är i nuläget okänt.Inledningsvis var prognosen att vägen skulle öppna igen vid fyra tiden.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1