NAP.NU


Efter grundstötningen: Två besättningsmän döms till böter

Två besättningsmän på färjan Marco Polo får 50 dagsböter vardera för vårdslöshet i sjötrafik. ”De har förhandsgodkänt strafföreläggandet, vilket betyder att det har vunnit laga kraft”, uppger åklagare Adrien Combier-Hogg för TT.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1