NAP.NU


Efter oljekatastrofen: Hyrpersonal ska tas in för att sanera Sölvesborg

Sölvesborgs kommun ska hyra in ett 50-tal personer som ska ta upp olja längs med kusten från Krokås till Norje Boke.De ska arbeta under ett år och ersätter kommunens egen oljesanerande personal som nu återgår till sina vanliga jobb.Martin Åsman från krisledningsstaben berättar hur kommunen tänker att det ska gå till att hitta personal som kan hyras in för uppdraget.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1