NAP.NU


Efter P4 Blekinges granskning: S kräver tydligare regler om ersättning till politiker

Socialdemokraterna i Ronneby vill att regelverket ska förtydligas kring hur extra ersättning utöver politikerarvoden ska betalas ut.Beskedet kommer efter P4 Blekinges granskning där det kommit fram att Åsa Evaldsson (M) tagit ut tiotusentals extra kronor varje månad under flera år i sin roll som ordförande i utbildningsnämnden.Socialdemokraterna ska nu utreda hur partikamraten Rune Kronqvist har attesterat och godkänt Åsa Evaldssons ersättningar i hans roll som andre vice ordförande i nämnden.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1