NAP.NU


Efter svidande Ivo-kritiken: Förbättringarna räcker inte – tillsynen fortsätter

Inspektionen för vård och omsorg släpper inte taget om Blekingesjukhuset. Det var under förra hösten som Ivo kritiserade Blekingesjukhuset på en rad punkter. Bland annat för att patienter vårdades i korridoren, som innebär stora risker för patientsäkerheten. Enligt Ivo är de förbättringar som gjorts inte är tillräckliga och man fortsätter därför tillsynen. I mitten av januari nästa år ska sjukhuset redovisa för Ivo vilka ytterligare åtgärder regionen vidtagit för att få fler vårdplatser och därmed säkerställa patientsäkerheten.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1