NAP.NU


Elevernas uppdrag: Minska matsvinnet – med skoj, allvar och lotteri

Matsvinnet på Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona ska bli lägst i kommunen, gärna också i hela länet.Det uppdraget har 30 gymnasieelever, däribland Henrik Eriksson och Karl Lindsten, fått av kökschef Andreas Liljegren.Det är ett uppdrag man ska nå genom allvar, skoj men också genom lite mindre traditionella grepp.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1