NAP.NU


Elreserven är inkallad – Karlshamnsverket satt i beredskap

Kylan i hela landet gör att elsystemet blir bräckligt. Därför är Karlshamnverket satt i beredskap och ska kunna starta på två timmar om så behövs.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1