NAP.NU


En fjärdedel av Sveriges katter registrerade

Efter ett halvår har en fjärdedel av landets katter registrerats, visar Jordbruksverkets statistik.Kattägaren Olivera Wetterstrand är en dem som registrerat sin katt och hon rekommenderar fler att göra det. Christoffer Leijonvilth på Jordbruksverket och Pia Lindqvist, ordförande på katthemmet Djurens vänner Växjö tror att det kommer ta tid att ändra kattägarnas attityd.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1