NAP.NU


En kvadratmeter i Vattenborgen – dubbelt så dyr som i bibblan

Skattebetalarna får betala dubbelt så hög hyra för Vattenborgen i Karlskrona som för stadsbiblioteket som också ligger på Stortorget.Kommunen hyr den tomma Vattenborgen för 125 000 kronor i månaden av ett bolag där Arvid Nilsson är vd och hans fru – kommunalrådet Emma Swahn Nilsson (M) – sitter i styrelsen.Kommunalrådet säger att hon inte haft något att göra med affären.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1