NAP.NU


”En mer internationell miljö” – Natointrädets effekt på Karlskrona

”Sverige och en ny verklighet”, det är årets tema på Pax Baltica. Vid ett Nato-inträde så kommer också såväl Karlskronaborna som de anställda på marinbasen att märka av en skillnad, det menar Brigadgeneral och ställföreträdande marinchef Patrik Gardesten. Hör brigadgeneralen om några konkreta förändringar som kommer att ske efter inträdet.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1