NAP.NU


Ett steg närmare ny brandstation i Karlshamn

Allt tyder på att Karlshamns nya brandstation kan börja byggas runt nästa årsskifte.I tisdags var ärendet uppe i kommunstyrelsens arbetsutskott och i nästa vecka väntas kommunstyrelsen i Karlshamn klubba beslutet att stationen ska byggas.”Enligt planen kan spaden för projektet, vilket beräknats kosta 200 miljoner, sättas i marken mot slutet av nästa år eller i början av 2025”, säger brandstationens projektledare Joakim Svanhall.

https://api.sr.se/api/rss/channel/105?format=1